Ifilm,Al kawthar,Sahar1 and Hispan TV Eutelsat Key Biss 01/7/2013

 

Ifilm-Al kawthar-Sahar1-Hispan TV 11604 V 11851 Eutelsat 3.1°E
01/7/2013
Biss Key: 00 00 23 23 01 15 11 27
Ifilm SID:1 - Al kawthar SID:00CE
Sahar1 SID:00CC - Hispan TV SID:000c